Не будьмо байдужими, бо ми українці! ОбществоСтатья - Контент-издательство WebTexts


Вход | Контакты
Главная | Статьи | Новости | Пресс-релизы | Интернет ресурсы | Как работает
Главная > Публикации > Общество

Не будьмо байдужими, бо ми українці!Люди намагаються працювати для суспільства, усуваючи нагальні проблеми сьогодення. Це численні потреби економічного характеру, підтримка дітей та молоді, соціальні потреби, розвиток громадянського суспільства. З цією метою створюються благодійні фонди. Сьогодні будь-який такий фонд – це акт вираження доброї волі людини щодо послідовної стратегії соціального розвитку суспільства.
На цьому етапі досить актуальні освітні програми та проекти щодо профілактики здорового способу життя. Усі вони спрямовані на зміцнення та покращення здоров’я людей. Працівники таких організацій створюють усі необхідні умови щодо рівня соціального та медичного забезпечення населення.
Досить вагома і гуманітарна допомога. Її надають соціально вразливим прошаркам населення. Це різні товари та послуги. Справа в тому, що вони покращують рівень життя та здоров’я, певним чином забезпечуючи рівень економічного добробуту усіх соціальних груп. Наступний стратегічний напрямок – популяризація здорового способу життя. Він передбачає реалізацію просвітницьких, соціальних та екологічних програм, направлених не лише на підвищення відповідного ставлення до навколишнього середовища, а й їх створення з метою підвищення громадської обізнаності.
Одним з таких благодійних фондів, який підтримує усі вищевказані стратегічні напрямки є Міжнародний фонд “Небайдужі серця”. Він створений у м. Києві навесні 2014 року. Мета організації – усунення причин соціальних потреб в українському суспільстві.
Сьогодні діяльність благодійного фонду “Небайдужі серця” пов’язана із роботою державних органів законодавчої та виконавчої влади різних рівнів. На даний момент розроблена програма фонду. Незважаючи на те, що вона довгострокова, вже вдалося набрати обертів у її реалізації. Так, зокрема, у даний момент робота фонду направлена на втілення у життя таких програм як “Зроби добро’, “Захисти країну” та “Здорова нація”.
Принципи роботи Міжнародного благодійного фонду “Небайдужі серця” полягають у прозорості, ефективності, професіоналізмі, результативності, незалежності. Це свідчить про те, що усі проекти нашого фонду відкриті для суспільства на всіх етапах їх реалізації – від прийняття самих рішень до підведення підсумків роботи. У нашій діяльності відсутні кон’юктурні та популістські мотиви у прийнятті рішень, професіоналізм стосується виконання та координації всієї роботи. Він свідчить про досягнення поставлених цілей. Кінцевий результат такої роботи – максимально можливий соціальний ефект, що виникає в результаті вкладення сил та засобів на основі об’єднання власних та партнерських зусиль.
Сьогодні ми з гордістю прийняли запит до співпраці від багатьох закладів України. Наша спільна діяльність направлена на покращення навчання тих, хто залишився без батьківської опіки та з обмеженими фізичними та розумовими вадами. Тому, діяльність фонду пов’язана зі збором коштів. Вони необхідні для тих, хто має різноманітні форми захворювання ДЦП, лейкемію, гепатит та інші хвороби. Ми завжди допомагаємо дітям з інтернату, підтримуємо малозабезпечені сім’ї з тяжкою долею, неодноразово намагаємося приймати участь у підтримці культури регіонів України, сприяючи їх інтеграції в загальнокультурний простір. Отже, зібрані кошти використовуються за призначенням.
Неабияка увага приділяється творчому потенціалу місцевих співтовариств, підвищенню інтелектуального рівня населення. Ми відкриті для суспільства, один для одного, партнерства та реалізації нових ідей. Кожен, хто має намір допомогти, може в будь-який момент зажадати звіт і такий йому буде надано.
Міжнародний благодійний фонд “Небайдужі серця” працює для людей. Ми не байдужі до людської біди та болю. На даний момент фонд фінансує всеукраїнську програму “Захисти країну” з метою покращення життя бійців у гарячих точках АТО. Для нас, як і для будь-якого українця важливе майбутнє нашої держави.
Благодійний фонд “Небайдужі серця” закликає усіх небайдужих сприяти усуванню причин актуальних громадських проблем. Разом ми зможемо досягти максимального результату, усунувши не лише наслідки, а й причини самих проблем. Це свого роду соціальна справедливість. Ми люди нового покоління, які здатні потурбуватися про суспільне благо, бути свідомими та відповідальними за благо держави та суспільства. Таким чином ми разом допоможемо людям, отримаємо задоволення від досягнутих успіхів. Не залишайтеся у стороні людської біди, давайте разом об’єднаємо наші зусилля, підтримавши ті прошарки населення, які сьогодні потребують допомоги. Оскільки для нас найголовніше - здорові та щасливі люди в процвітаючий та незалежній країні.
Статьи в разделе

Почему люди страдают? Потому что человек ушел от Бога. Решение всех проблем человечества - Иисус Христос.

Как сказал один священик: без Бога, ты потерпишь поражение. Даже с Богом, но без духовного воспитания, ты тоже потерпишь поражение. Но спасешься, в ад не пойдешь :), будешь несчастлив, не иметь спасения от от личностных вот этих всех трудностей.
Чтобы человеку получить все благословения, ему нужно пройти десять ступеней духовного воспитания. Вот краткий обзор и их смысл. 1. Человек должен понять, что страдания закончатся, когда человек будет с Богом 24 часа, как дерево в земле, рыба в воде, так и человеку нужно быть с Богом. 2. Для этого нужно каждый день с утра и в течении дня нужно быть сосредоточенным в молитве, на поиске Божьей воли, которая есть спасение верующих (Иоанна 6:39) 3. Дальше - решение всех проблем Ииисус Христос, написано: Я есть путь и жизнь. 4. Если получается третий пункт, то разрушаются дела сатаны в вашей жизни, 5. Появляется уверенность. 6. Меняется сущность. 7. Формируются цели, ценности. 8. Дух Святой начинает действовать в силе. 9. Приходят ответы на молитвы. 10. Человек видит причины болезни и может исцелять их.
Статья. Почему человек страдает?
Библия дает ответ на это. Когда Иисуса Христа спрашивали, Он говорил: вначале было не так. А как было вначале? Вначале Бог cотворил человека по образу Своему. По образу не только внешнему, но и внутреннему. В человеке был Дух Божий, потому что написано: и вдохнул в него дыхание жизни. И в другом месте: Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. В первом человеке жили только Слова Божьи. Бог благословил и дал человеку: работу - возделывай рай, пищу – плоды с дерев и всякая трава сеющая семя, семью - плодитесь и размножайтесь, карьеру - наполняйте землю, власть – владычествуйте над зверями, здоровье – вдохнул дыхание жизни. Но когда сатана сказал, вы будете сами как боги и человек послушал, то Слова Божьи покинули человека и дух мира, как написано: князя господствующего в воздухе, вошел в сердце человека. С этого момента человек оказался на проклятой земле, потому что написано: проклята за тебя земля. Утратив Дух Божий и впустив дух сатаны, человек стал чадом диавола, так и написано: отец ваш диавол и вы хотите исполнять похоти отца вашего. И теперь, впадая в идолопоклонство, человек ищет абсолют, и находится в шести состояниях неверующего. Идолом его жизни стали работа, семья, деньги, власть, все то что и так дано было по благословению. Так как человек не находит в этом абсолютного удовлетворения, у него появляются психические проблемы. За ними следуют ловушки сатаны: алко, нарко, сексуальная и игровая зависимость, которые действуют как таблетка на время, после чего проблема только усугубляется. Дальше приходят физические болезни, затем смерть и человек попадает на суд и далее в ад, почему в ад? Потому что он чадо диавола и идет в дом своего отца. И это не конец, проклятие передается до четвертого рода потомкам, потому что написано: наказываю детей, за вину отцов до четвертого рода. Умные люди ищут спасения в литературе, философии, религии, добрых делах, науке. Но и это не делает человека счастливым.
И поэтому Бог уже в третьей главе Бытия, дает обетование о Спасителе. Он говорит сатане: Семя жены (не Адама) будет поражать тебя в голову. Как это работает? Написано: Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. (Послание к Евреям 4:12) Бог пришел в Иисусе Христе и Словом, Которое есть дух и жизнь и дыхание жизни, как мы помним, проникает в сердце человека и исцеляет его изнутри, меняет мышление и поступки. Написано: а тем кто принял Его и верующим в Него, дал власть быть чадами Божьими. Как принять Дух Божий? Написано: Се, стою у дверей, и стучу и кто отворит, войду и буду вечерять с ним. И когда человек принимает Христа в сердце, меняется его духовный статус. Вместо шести состояний неверующего, он получает семь благословений. 1) человек становится чадом Божьим. 2)получает водительство Святого Духа. 3)как чадо Божье, получает ответы на молитвы, написано: Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю. 4) Бог даёт власть, как написано: даю вам власть наступать на змей и скорпионов и всю силу вражью. 5) Бог дает ангелов в помощь, написано: Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? 6)человек идёт на небо, потому что написано: со Христом посадил на небесах и верующий в Него, на суд не приходит. 7) человек находится в плане Божьем, потому что, разрушает в этом мире дела диавола.
Вот суть Библии за несколько минут.
Если вам интересно, и вы хотите узнать, как двигаться Святым Духом, пишите в личные сообщения в соц. сетях и получайте 10 уроков духовного воспитания.
Уроки духовного воспитания

Иисус Христос решение всех наших проблем, Путь спасения, уроки духовного воспитания

Чому міські ради ігнорують інновації

Депутати низки районних, міських та селищних рад нашої країни досі продовжують приймати рішення шляхом підняття рук та неохоче йдуть на інновації, зокрема впровадження систем електронного голосування. Спробуємо розібратися в основних тому причинах.

Міські ради активно встановлюють системи електронного голосування

Українські програмісти стверджують, що сучасні технології можуть в рази підвищити ефективність роботи місцевої ради і заощадити кошти громади. Як один із ІТ-продуктів, які дозволяють це зробити, називають системи електронного голосування. Ми вирішили дізнатися, чи відповідають ці твердження правді, і наскільки вигідно територіальній громаді впроваджувати системи електронного голосування.

Овощной передел

Иван Просвирнин
Импортозамещение. Под этим знаковым словом сегодня протекает вся экономическая жизнь Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров и его команда вкладывают огромные усилия, чтобы добиться развития первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.
Перед Минсельхозом главой Ставрополья поставлена задача: создать в крупных городах региона сеть логистических центров, откуда свежие овощи и фрукты будут поступать напрямую на стол потребителя. Предпринимателям, которые создают мощности по хранению и переработке, из бюджета выплачиваются субсидии.

Фонд Навального опубликовал соглашение Росавтодора и компании «РТ-Инвест»

28 декабря в блоге Алексея Навального опубликовано «секретное соглашение» между «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) и Росавтодором.

 
Добавить
Добавить статью
Добавить новость
Добавить пресс-релиз
Добавить ссылку

Тэги

Новые авторы
Рекламное Агентство ASTRA
Юрий Шаталин
Наталья Урусова
icg.kiev
Володя Антонов
Сергій Караванець
Кристина Осипова
eurasia
Элли Лордон
Елена Ломова
Анна Якименко
Оксана Иванова
Иван Кусков
Анастасия Воронова
Владимир Макаров
Марина Демкина
Александр Левин
Oleg Bondarenko
Дарья Олейникова
Евгений Илларионов
Станислав Саранцев
Alex Borisov
Александр
Владислав Корнеев
Камилла Багирова
Влад Лебедь
Андрей Стадник
Катерина Холодило
Александр Бескудников

Рассылки
Подписка на рассылки
Email:

Ваше имя:


Партнеры


© Copyright 2006. WebTexts. Тексты, представленные на этом сайте, могут свободно распространяться при условии сохранения ссылок на автора.Рускаталог.ком - каталог русскоязычных сайтов Украина онлайн МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов